Flaga polski do zmiany języka Flaga angielski do zmiany języka

Zapraszamy na XXVII edycję Welconomy Forum in Toruń 16-17 marca 2020

Zarys programu

 

Wstępny zarys programu XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń

 

Sesja Plenarna - Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II

 

Prowadzący:

 

  • prof. dr hab. Michał Kleiber - Polska Akademia Nauk

 

  • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2010-2012

 

Prelegenci: 

 

  • Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju

 

  • Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji 

 

  • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

  • ks. Sławomir Oder - Wikariusz Sądowy Trybunały Zwyczajnego w Wikariacie Diecezji Rzymskiej

 

  • Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

 

  • dr Marek Cywiński - Dyrektor Generalny Kapsch Telematic Services

 

  • Adam Banaszak - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Panele tematyczne:

 

1. Bałtyckie Forum Samorządowe

 

Ryszard Kamiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jacek Ozdoba - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu

Kazimierz Kleina - Senator RP

Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Leszek Świętalski - Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP 

 

 

2. Sprawy współpracy gospodarczej na rynkach światowych: Chiny, Indonezja, Indie, Brazylia, Kolumbia, Angola, Republika Serbska Bośni i Hercegowiny

 

Moderator: Zenon Kosiniak-Kamysz - Ambasador RP na Słowacji w latach 2003-2007, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 2008-2009, Ambasador RP w Kanadzie w latach 2010-2013, Ambasador RP w Singapurze 2014-2018

 

3. Wspieranie działalności polskich firm na rynkach międzynarodowych - prezentacja PARP

 

Prowadzący: Michał Polański - Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP

 

4. Giełda Kooperacyjna - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

5. Miasta przyszłości 

 

Moderator: Jerzy Widzyk - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 2000-2001

 

Prelegenci:

 

Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski - Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009

Arkadiusz Lewicki - Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

Kosma Złotowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Woźniak - właściciel P.H.U. GRA-MAR

Jarosław Zagórski - Dyrektor Handlowy i Rozwoju Firmy Ghelamco Poland sp. z o.o.

 

6. Energetyczna przyszłość Polski - dokąd zmierzamy ?

 

Moderator: Janusz Steinhoff - Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

 

Prelegenci:

 

Henryk Baranowski - Prezes Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

dr Jerzy Kwieciński - Prezes PGNiG S.A.

Marek Pol - Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2001-2004

Krystian Ortyl - GE Consulting sp. z o.o.

dr Marek Waszkowiak - Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie

 

7. Etyka w biznesie i nauce

 

Moderator: prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności

 

Prelegenci:

 

prof. dr n. med. Andrzej Górski - Przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Maciej Żylicz - Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Ryszard Bober - Senator RP, samorządowiec, przedsiębiorca

ks. prof. dr hab. Adnrzej Szostek - marianin, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004

prof. dr hab. Urszula Żegleń - Instytut Filozofii UMK

Marek Chmaj - profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, od 2019 wiceprzewodniczący Trybunału Stanu

 

8. Rola uniwersytetu w gospodarce wiedzy

 

Moderator: prof. dr hab. Marek Michalski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Prelegenci:

 

prof. dr hab. Jacek Nikliński - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 2008-2012, 2012-2016

prof. dr hab. Sebastian Skuza - Kierownik Systemów Finansowych Gospodarki, Uniwersytet Warszawski

prof. PW dr hab. Anna Zalcewicz - Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba - Kierownik Katedry Socjologii Religii - Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

9. Czego nam brakuje w systemie ochrony zdrowia: wizja zmian

 

Moderatorzy:

 

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego

dr hab. n. med. Mariusz Gujski - Redaktor Naczelny "Służby Zdrowia"

 

Prelegenci:

 

Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi - Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

dr Tomasz Latos - Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

 

10. Modelowy Ośrodek Radioterapii - czyli jak efektywnie zaprojektować, wybudować, wyposażyć i zarządzać szpitalem onkologicznym wykorzystując technologię BIM

 

Moderator: Janusz Tomaszewski - Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1997-1999

 

Prelegenci:

 

dr n. med. Dorota Kiprian - Naczelny Specjalista Radioterapeuta, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski - Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008-2012

mgr Jarosław Śmiałek - MBA - CEO VAMED Polska sp. z o.o.

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski - Prezes Zarządu Archimed sp. z o.o.

 

11. Człowiek w biznesie - dekalog wartości przedsiębiorcy

 

Moderator: Aleksandra Łukomska-Smulska - Wiceprzewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej i Przewodnicząca Oddziału Toruńskiego

 

Prelegenci:

 

dr Anna Kocikowska - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Agnieszka Pietruszka - dziennikarka, podróżniczka, pisarka

Dominika Piotrowska - radna Golubia-Dobrzynia, Przewodnicząca Stowarzyszenia Fabryka Kultury

Adam Szejnfeld - Senator RP, wieceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia

 

12. Granice wolności przekazu medialnego 

 

Moderator: Hubert Biskupski - Zastępca Redaktora Naczelnego "Super Express"

 

Prelegenci:

 

dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz - Prodziekan ds. Studenckich, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Arkadiusz Myrcha - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej

Krzysztof Kwiatkowski - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019

Mariusz Pujszo - polski aktor, reżyser i senarzysta filmowy

Tomasz Tywonek - rzecznik prasowy Rządu Jerzego Buzka

 

13. Smak podróży. Jedzenie, turystyka i kreowanie produktu

 

Moderator: dr hab. Jarosław Dumanowski - Centrum Dziedzictwa Kulinarnego, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Prelegenci:

 

Pawaeł Jaskanis - Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Karol Okrasa - restauracja Platter by Karol Okrasa w Warszawie

Andrzej Szumowski - Wiceprezes Zarządu WYBOROWA S.A., Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka

Paweł Tatara - restaurator, restauracja Monka w Toruniu

 

14. Dobra ekonomia w czasach kryzysu cywilizacyjnego - przesłanie Jana Pawła II

 

Moderator: ks. dr hab. Wiesław Śmigiel - Biskup Toruńkski 

 

Prelegenci: 

 

ks. Sławomir Oder - Wikariusz Sądowy Trybunały Zwyczajnego w Wikariacie Diecezji Rzymskiej 

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2010-2012

dr hab. Leszek Korporowicz - Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersystet Jagielloński 

Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

dr hab. Marek Rocki - Rektor Szkoły Głównej Handlowej

dr hab. Krzysztof Wielecki - Dyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

15. Rodzinne przedsiębiorstwa rolne - wyzwania i szanse na rozwój

 

 

 

Prelegenci:

 

Ryszard Kamiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Łuczak - Prezes Syngenta Polska sp. z o.o.

dr hab. Monika Stanny - Dyretor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

 

16. Początki są trudne - jak wejść w biznes 

 

Moderator: Agnieszka Pospieszyńska - Prezes Zarządu Exodus Brand sp. z o.o.

 

Eksperci:

 

prof. dr hab. Robert Karaszewski - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Mamcarz - Dyrektor Sprzedaży SAP Polska

Rafał Sękowski - ekspert ds. projektów unijnych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Michał Sosnowski - Członek Zarządu Exodus Brand sp. z o.o.

Paulina Sułkowska - Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy sp. k. 

Henryk Pietraszkiewicz - ekspert ds. przedsiębiorczości, Prezes Zarządu FM Bank w latach 2009-2013

 

17. Samorząd Województwa dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie - instrumenty finansowe

 

Moderator: Olgierd Dziekoński - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierownik Projektu REGIOGMINA, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

 

18. Trójporozumienie pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym a społecznym szansą na rozwój wiejskiego biznesu

 

Moderator: Agnieszka Odachowska - Prezes Fundacji Razem Dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Prelegenci: 

 

Danuta Ankutowicz - Wójt Gminy Marlanowo 

Dorota Ekiert - przedsiębiorczyni GS AUTO

Aneta Dekowska - założycielka stowarzyszenia "Akceptacja"

Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Widuchowa

Damiana Nowak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Joanna Piotrowska - założycielka Fundacja Feminoteka, trenerka antydyskryminacyjna i genderowa

Joanna Warecha - Redaktora Naczelna magazynu Gospodyni, autorka filmu PGR OBRAZY

 

19. Gospodarka 4.0

 

Moderator: Krzysztof Krystowski - Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

 

Prelegenci: 

 

Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju

Paweł Chorąży - Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

dr Jerzy Kwieciński - Prezes PGNiG S.A. 

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Prezes Rady Ministrów w latach 1992 oraz 1993-1995

 

 

20. Lokalny Samorząd dla lokalnej przedsiębiorczości 

 

Moderator: Olgierd Dziekoński - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierownik Projektu REGIOGMINA, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

 

21. Wyzwania dla tradycyjnego kanału dystrybucji w kontekście rozwoju sieci sieci handlowych i zmieniajacych się zwyczajów zakupowanych Polaków

 


Moderator: Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - Teraz Polska 

 

Prelegenci: 

 

Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mirosław Mazuruk - Prezes Zarządu Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe

Sławomir Niecko - Pomorskie Centrum Rolno-Spożywcze 

Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny

Andrzej Romaniuk - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie 

 

22. Setna rocznica powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do Wolnej Polski

 

Moderator: Kazimierz Kleina - Senator RP

 

Prelegenci:

 

Antoni Mężydło - Senator RP, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jan Wyrowiński - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wicemarszałek Senatu w latach 2011-2015

 

23. Zróżnicowana produkcja rolnicza przyszłością polskiego rolnictwa - szanse i zagrożenia 

 

Moderator: dr Jarosław Sachajko - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Prelegenci:

 

Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jerzy Chróścikowski - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rajmund Gąsiorek - Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

Jacek Kramarz- Derektor ds. Rozwoju i jeden ze współwłaścicieli HemPoland sp. z o.o.

Piotr Rydel - Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rady Polska Czerwona w typie mięsnym

 

24. Samorząd Województwa dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie

 

Moderator: Ogierd Dziekoński - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierownik Projektu REGIOGMINA, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

 

25. Kościół a gospodarka 

 

Moderator: ks. Daniel Adamowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej 

 

Eksperci: 

 

ks. Daniel Adamowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, Magia i strategia Caritas 

Paweł Cieśliński - Starosta Powiatu Działdowskiego; Caritas a organizacjia polityki społecznej samorządu

ks. Marcin Iżycki - Dyrektor Caritas Polska; Caritas Polska w statystyce

Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Bank Pocztowy S.A.; Społeczna odpowiedzialność biznesu

Krzystof Sludziński - Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej; Ekonomia społeczna - dobre praktyki na przykładzie Caritas w Polsce


26. Trzydziestwa rocznica utworzenia Samorządu Terytorialnego

 

Moderator: Jan Król - Wicemarszałek Sejmu 1997-2001

 

Prelegenci:

 

Jacek Ambroziak - Minister - szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

Artur Balazs - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1999-2001 

Aleksander Hall - Minister - członek Rady Ministrów w latach 1989-1990

Jan Rulewski - Poseł RP w latach 1991-2001, Senator RP w latach 2007-2019

Jerzy Stępień - Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

Jan Wyrowiński - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wicemarszałek Senatu w latach 2011-2015

 

27. Spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej - mit czy fakt ? Instrumenty Wsparcia dla polskich firm

 

28. Czy warto inwestować w bezpieczeństwo ?

 

Moderator: Zdzisław Raczyński - dziennikarz, specjalista w dziedzinie RP

 

Prelegenci: 

 

mł. insp. Tomasz Bałuk - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

Izabela Borejko - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

insp. mgr Maciej Lewandowski - Komendant Miejski Policji w Toruniu

dr Piotr Majewski - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

29. Wiedza, kompetencje - finanse. Wsparcie dla rozwoju przedmiotów ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

zamknięcie cookie's ikona więcej informacji