Flaga polski do zmiany języka Flaga angielski do zmiany języka

Zapraszamy na XXVII edycję Welconomy Forum in Toruń 16-17 marca 2020

Zarys programu

Program XXVII edycji Welconomy Forum in Toruń

 

 

Sesja Plenarna - Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II

 

 

Prowadzący:

 

  • prof. dr hab. Michał Kleiber - Polska Akademia Nauk

 

  • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2010-2012

 

Prelegenci: 

 

  • Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju

  

  • Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  

  • Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

  

  • Adam Banaszak - Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

  • Grzegorz Kurdziel – Wiceprezes Zarządu Poczta Polska S.A.
  • dr hab. Krzysztof Wielecki - Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

 

 

Bałtyckie Forum Samorządowe

 

Otwarcie:

Maciej Glamowski – Prezydent Grudziądza

Jacek Brygman – Wójt Gminy Cekcyn

 

 

„Aktualne problemy w gospodarce odpadami komunalnymi”

Jacek Brygman – Wójt Gminy Cekcyn

Leszek Świętalski – Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP

Jacek Ozdoba - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu

 

„Wspólna Polityka Rolna w budżecie UE na lata 2021-2027 - środki na rozwój obszarów wiejskich. Szacowanie strat klęskowych w gospodarstwach rolnych”

Ryszard Kamiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Elżbieta Siemiątkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy Boniewo

 

„Sytuacja finansowa samorządów w Polsce”

Kazimierz Kleina - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

 

„Znaczenie samorządów gminnych w rozwoju OZE”

Jan Hasiuk – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych OZE

 

„Standardy i zasady kształtowania zadrzewień przy drogach”

Ksenia Żółtowska-Gimińska – Departament Infrastruktury Drogowej Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

 

„Korzyści dla gmin przez korzystanie z proekologicznych rozwiązań energetycznych”

Jacek Olszewski – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Gospodarczego

 

 

Współpraca gospodarcza na rynkach światowych: Republika Serbska, Bośnia i Hercegowina, Indonezja, Chiny, Kolumbia, Indie, Angola, Brazylia

 

Moderatorzy: 

 

Zenon Kosiniak-Kamysz - Ambasador RP na Słowacji w latach 2003-2007, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 2008-2009, Ambasador RP w Kanadzie w latach 2010-2013, Ambasador RP w Singapurze w latach 2014-2018

 

adw. Bartosz Graś - Kancelaria Kijewski&Graś w Warszawie

 

 

 

Wystąpienie przedstawicieli delegacji rządowej Republiki Serbskiej oraz reprezentantów Bośni i Hercegowiny

 

Międzynarodowa współpraca gospodarcza pomiędzy Republiką Serbską i Polską: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa

 

Mówca: Zlatan Klokić - Minister Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Republiki Serbskiej 

 

Współpraca pomiędzy  Bośnią i Hercegowiną a Polską: edukacja, kultura oraz gospodarka 

Mówca: Koviljka Špirić - J.E. Ambasador Bośni i Hercegowiny w Polsce

 

 

„Indonezja - wschodzący tygrys azjatycki. Rola Centralnego Banku Indonezji we wspieraniu zagranicznej współpracy gospodarczej - preferencje i zachęty”

 

Mówcy:

Siti Nugraha Mauludiah – J.E. Ambasador Republiki Indonezji w Polsce

Dicky Kartikoyono - Przedstawiciel Banku Centralnego Indonezji oddział w Londynie

 

 

 

 

"Kolumbijski proces transformacji: szanse dla firm zagranicznych"

 

Mówca: Ricardo Pedroza – Dyrektor PROCOLOMBIA

 

 

„Wspieranie działalności polskich firm na rynkach międzynarodowych - prezentacja PARP”

 

Mówca: Michał Polański - Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP

 

 

„INDIE – Regionalna Siła Gospodarcza”

 

Mówca: J.J. Singh - Prezes Zarządu Indyjsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

 

 

„Przegląd możliwości inwestycyjnych w Angoli”

 

Mówca: Claver Pitra – Pierwszy Sekretarz Ambasady Angoli w Polsce

 

 

 

 

Giełda Kooperacyjna - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

PANELE TEMATYCZNE

 

Miasta przyszłości

 

Moderator: Jerzy Widzyk - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w latach 2000-2001

 

Prelegenci:

 

Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski - Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009

Dionizy Smoleń - Dyrektor i Lider Zespołu ds. Sektora Publicznego w Polsce PwC

dr Ewa Wolniewicz-Walska – Dyrektor ds. Sprzedaży Kapsch Telematic Services sp. z o.o.

Krzysztof Woźniak - właściciel P.H.U. GRA-MAR

Jarosław Zagórski - Dyrektor Handlowy i Rozwoju  Ghelamco Poland sp. z o.o.

Kosma Złotowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

Wyzwania dla tradycyjnego kanału dystrybucji w kontekście rozwoju sieci handlowych i zmieniających się zwyczajów zakupowych Polaków

 


Moderator: Krzysztof Przybył - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego - Teraz Polska 

 

Prelegenci: 

 

Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Gantner- Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności

Adam Manikowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Żabka Polska sp. z .o.

Sławomir Niecko - Pomorskie Centrum Rolno-Spożywcze

Waldemar Nowakowski - Prezes Zarządu Polska Izba Handlu 

Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny

 

Gospodarka 4.0

 

Moderator: Krzysztof Krystowski - Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie

 

Prelegenci: 

 

Paweł Kolczyński – Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Konsultacyjnego nt. instrumentów finansowych programów UE

Arkadiusz Sekściński - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG S.A.

Witold Słowik – Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej w latach 2018-2020, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju w latach 2015-2018

Adam Szejnfeld - Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

 

Dobra ekonomia w czasach kryzysu cywilizacyjnego - przesłanie Jana Pawła II

 

Moderator: ks. dr hab. Wiesław Śmigiel - Biskup Toruński 

 

Prelegenci: 

 

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 2010-2012

prof. nadzw. dr hab. Leszek Korporowicz - Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytet Jagielloński 

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

dr hab. Krzysztof Wielecki - Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

 

 

Modelowy Ośrodek Radioterapii - czyli jak efektywnie zaprojektować, wybudować, wyposażyć i zarządzać szpitalem onkologicznym wykorzystując technologię BIM

 

Moderator: Janusz Tomaszewski - Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1997-1999

 

Prelegenci:

 

dr n. med. Dorota Kiprian - Naczelny Specjalista Radioterapeuta Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski - Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Jakub Szulc - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2008-2012

Jarosław Śmiałek, MBA - CEO VAMED Polska sp. z o.o.

dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski - Prezes Zarządu Archimed sp. z o.o.

Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

Rodzinne przedsiębiorstwa rolne - wyzwania i szanse na rozwój

 

Moderator: Lucyna Talaśka-Klich – Kierownik Działu Gospodarka Polska Press sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy

 

Prelegenci:

 

Ryszard Kamiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Łuczak - Prezes Syngenta Polska sp. z o.o.

Michał Obryk - Prezes Zarządu Spółdzielni Agro-Premium, właściciel gospodarstwa rolnego w województwie kujawsko-pomorskim

 dr hab. Monika Stanny - Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

Krzysztof Tkacz – Członek Zarządu Top Farms Głubczyce

Dawid Obojski - producent rolny, województwo mazowieckie, delegat Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Nowodworskiego

 

Spowolnienie gospodarcze w Unii Europejskiej - mit czy fakt? Instrumenty Wsparcia dla polskich firm

 

Wprowadzenie: dr Andrzej Banasiak- Główny Ekonomista Związek Banków Polskich

 

Moderator: Artur Osiecki – Redaktor „Rzeczpospolita”

 

Prelegenci:

Adam Banaszak – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Henryk Dulanowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu

Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Konsultacyjnego nt. instrumentów finansowych programów UE

Magdalena Zmitrowicz – Przewodnicząca Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Wiceprezes Banku Pekao S.A.

Radosław Drozd - Członek Zarządu PKO Leasing

 

 

Energetyczna przyszłość Polski - dokąd zmierzamy ?

 

Moderator: Janusz Steinhoff - Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001

 

Prelegenci:

 

Mirosław Kowalik – Prezes Enea S.A.

Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP

Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

dr Robert Perkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG S.A.

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Marek Pol - Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2001-2004

Krystian Ortyl - GE Consulting Sp. z o. o.

dr Marek Waszkowiak - Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie

 

 

Etyka w nauce, biznesie i życiu

 

Moderator: prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności

 

Prelegenci:

 

prof. dr n. med. Andrzej Górski - Przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Maciej Żylicz - Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Ryszard Bober - Senator RP, samorządowiec, przedsiębiorca

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek - marianin, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004

prof. dr hab. Urszula Żegleń - filozof, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK, członek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa przy Wydziale I. Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Marek Chmaj - profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, od 2019 wiceprzewodniczący Trybunału Stanu

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski - Kierownik Oddziału Ginekologii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

  

Granice wolności przekazu medialnego

 

Moderator: Hubert Biskupski - Zastępca Redaktora Naczelnego "Super Express"

 

Prelegenci:

 

prof. nadzw. dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz - Prodziekan ds. Studenckich Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Arkadiusz Myrcha - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej

Ryszard Kalisz – Szef Kancelarii Prezydenta RP w latach 1998-2000, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2004-2005

Krzysztof Kwiatkowski - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019

Teresa Sukniewicz-Kleiber - czterokrotna rekordzistka świata i wielokrotna medalistka Europy w biegu przez płotki

Tomasz Tywonek - rzecznik prasowy Rządu Jerzego Buzka w latach 1997-1998

 

Zróżnicowana produkcja rolnicza przyszłością polskiego rolnictwa - szanse i zagrożenia

 

Moderator: dr Jarosław Sachajko - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Prelegenci:

 

Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Andrzej Dycha – Ambasador RP w Nigerii w latach 2015-2017, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2011-2015, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2007-2010, ekspert Team Europe

Mieczysław Babalski – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Przemysław Barawąs – hodowca norek

Przemysław Delmanowicz -Doradca Zarządu, Gaia Hemp Medical sp. z o.o.

Jacek Kramarz - Dyrektor ds. Rozwoju i jeden ze współwłaścicieli HemPoland sp. z o.o.

lek. wet. Katarzyna Piskorz – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Piotr Rydel - Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym

 

Debata „Człowiek w biznesie – dekalog wartości” na kanwie prezentacji Międzynarodowego Projektu „Dekalog wartości – edycja Europa-Polska, Afryka-Zanzibar” autorki Agnieszki Pietruszki

 

Moderator: Aleksandra Łukomska-Smulska - Wiceprzewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej i Przewodnicząca Oddziału Toruńskiego, Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce

 

Prelegenci:

 

Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

dr Anna Kocikowska - Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

dr Adam Marszałek – założyciel Wydawnictwa Adam Marszałek, Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku

Agnieszka Pietruszka - dziennikarka, podróżniczka, pisarka

Dominika Piotrowska - radna Golubia-Dobrzynia, Przewodnicząca Stowarzyszenia Fabryka Kultury

Magdalena Pramfelt - Honorowy Konsul Generalny Szwecji w Gdańsku, Prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej w Gdańsku

dr Katarzyna Smulska – adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Adam Szejnfeld – Senator RP, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

Krystyna Zaleska – Dyrektor Szpitala Miejskiego w Toruniu w latach 1994-2020

 

 

Setna rocznica powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do Wolnej Polski

 

Moderator: Kazimierz Kleina - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 

Prelegenci:

 

Ryszard Bober – Senator RP, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2019

dr hab. Prof UMK Zbigniew Girzyński – Poseł na Sejm RP, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Prof UMK Marcin Kilanowski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Antoni Mężydło - Senator RP, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jan Wyrowiński - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wicemarszałek Senatu w latach 2011-2015

 

Samorząd Województwa dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie

 

Moderator: Olgierd Dziekoński - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierownik Projektu REGIOGMINA, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

 

Prelegenci:

 

Tomasz Chymkowski – Burmistrz Brześcia Kujawskiego

Henryk Dulanowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu

Hieronim Jędrzejewski – konsultant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Michał Korolko - Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dionizy Smoleń - Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w PwC

Adam Stańczyk - Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

 

 

Początki są trudne - jak wejść w biznes 

 

Moderator: Agnieszka Pospieszyńska - Prezes Zarządu Exodus Brand sp. z o.o.

 

Eksperci:

 

prof. dr hab. Robert Karaszewski - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Mamcarz - Dyrektor Sprzedaży SAP Polska

Rafał Sękowski - ekspert ds. projektów unijnych Bank Gospodarstwa Krajowego

Michał Sosnowski - Członek Zarządu Exodus Brand sp. z o.o.

Paulina Sułkowska - Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy sp. k. 

Henryk Pietraszkiewicz - ekspert ds. przedsiębiorczości, Prezes Zarządu FM Bank w latach 2009-2013

 

 

Trójporozumienie pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym a społecznym szansą na rozwój wiejskiego biznesu

 

Moderator: Agnieszka Odachowska - Prezes Fundacji Razem Dla Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Prelegenci: 

 

Danuta Ankutowicz - Wójt Gminy Marianowo 

Dorota Ekiert - przedsiębiorczyni GS AUTO

Aneta Dekowska – Prezeska i założycielka Stowarzyszenia "Akceptacja"

Katarzyna Kukielska – Wójt Gminy Zbójno

Anna Kusy-Kłos - Wójt Gminy Widuchowa

Damiana Nowak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Joanna Piotrowska – Prezeska i założycielka Fundacji „Feminoteka”, trenerka antydyskryminacyjna i genderowa

Joanna Warecha - Redaktora Naczelna magazynu Gospodyni, autorka filmu PGR OBRAZY

 

Jak innowacje podnoszą efektywność szkoleń bezpieczeństwa. Prezentacja technologii

 

Moderatorzy:

 

Grzegorz Kunicki - Partner w Innosafety

Krystian Nieradko - Partner w Innosafety

 

 

Trzydziesta rocznica utworzenia Samorządu Terytorialnego

 

Moderator: Jan Król - Wicemarszałek Sejmu 1997-2001

 

Prelegenci:

 

Krzysztof Janik – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2001-2004

Ryszard Kalisz – Szef Kancelarii Prezydenta RP 1998-2000, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2004-2005

Ireneusz Niewiarowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, poseł na Sejm w latach 1991-1993 i 1997-2005, Senator RP w latach 1989-1991 i 2007-2015

Jan Rulewski - Poseł RP w latach 1991-2001, Senator RP w latach 2007-2019

Jerzy Stępień – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008

dr hab. Andrzej Wojtyła – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

Jan Wyrowiński - Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wicemarszałek Senatu w latach 2011-2015

 

 

Lokalny Samorząd dla lokalnej przedsiębiorczości

 

Moderator: Olgierd Dziekoński - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierownik Projektu REGIOGMINA, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

 

Prelegenci:

 

Mirosław Gębski – Przewodniczący Zespołu Planowania Strategicznego Gmina Solec Kujawski

Hieronim Jędrzejewski – konsultant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wiesław Łasiński – wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Roman Rogalski - Prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Marcin Skonieczka  - Wójt Gminy Płużnica

Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Marek Wojtkowski – Prezydent Włocławka

 

  

Samorząd Województwa dla wsparcia przedsiębiorczości w regionie - instrumenty finansowe

 

Moderator: Olgierd Dziekoński - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Kierownik Projektu REGIOGMINA, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2010-2015

 

Prelegenci:

 

dr Grzegorz Maśloch – Szkoła Główna Handlowa

Tomasz Poniński – Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Montis Capital

Kamila Radziecka – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju

Rozalia Urbanek – Dyrektorka Inwestycyjna PFR Ventures

Agnieszka Wasita – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz - Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

 

 

Wiedza, kompetencje - finanse. Wsparcie dla rozwoju przedmiotów ekonomii społecznej

 

Moderator: Przemysław Piechocki - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

 

Prelegenci:

 

Agnieszka Dejna - Prezes Spółdzielni Socjalnej „Dalba”

Bartosz Stępień - Prezes Spółdzielni Socjalnej "Fado"

Wojciech Przybysz - Prezes Stowarzyszenia "Wędka"

Filip Wadowski - Dyrektor Fundacji NESsT Poland

Martyna Rubinowska - Menedżerka Ashoka Polska

Paulina Koszewska - Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PwC- Fundacja PwC

Adrian Migoń - Prezes Fundacji Inkubator Technologiczny - Youth Business Poland

Iain Higgs - Dyrektor Finansowy Central Europe Industry Partners, Fundacja Valores - Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

 

Kościół a gospodarka

 

Moderator: ks. Marcin Iżycki - Dyrektor Caritas Polska

 

Prelegenci: 

 

ks. Daniel Adamowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, Misja i strategia Caritas 

Paweł Cieśliński - Starosta Powiatu Działdowskiego; Caritas a organizacja polityki społecznej samorządu

prof. dr hab. Grzegorz Górski Rektor Kollegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej, Standardy pracy

ks. Marcin Iżycki - Dyrektor Caritas Polska; Caritas Polska w statystyce

Robert Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Bank Pocztowy S.A.; Społeczna odpowiedzialność biznesu

Krzysztof Siudziński - Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej; Ekonomia społeczna - dobre praktyki na przykładzie Caritas w Polsce

 

 

Rola przywództwa we współczesnych realiach biznesowych

 

Moderator: Mariusz Grudzień - trener, coach, menadżer, doradca indywidualnego rozwoju zawodowego, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

 

Prelegenci:

 

Sławomir Jędrzejczak - Prezes Zarządu ASTRA S.A.

Piotr Wajrak - dyrygent Opery Nova w Bydgoszczy

Anna Kostrzewska - HR Manager, Hendrickson Poland sp. z o.o.

Roman Fryszkowski - współwłaściciel firmy rodzinnej istniejącej od 44 lat: Szkółka Drzew i Krzewów Fryszkowscy sp.j.

Łukasz Sawicki - Regionalny Kierownik Techniczno-Handlowy, KERAKOLL POLSKA sp. z o.o.

 

 

  

Czego nam brakuje w systemie ochrony zdrowia: wizja zmian

 

Moderatorzy:

 

prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego

dr hab. n. med. Mariusz Gujski - Redaktor Naczelny "Służby Zdrowia"

 

Prelegenci:

 

Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Minister Pracy i Polityki Społecznej w latach 2011-2015

prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi - Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert - Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

dr Tomasz Latos - Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński – Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłu w Kajetanach

Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny

 

Czy warto inwestować w bezpieczeństwo?

 

Moderator: Zdzisław Raczyński - dziennikarz, specjalista w dziedzinie RP

 

Prelegenci: 

 

Marcin Kowallek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Torunia

dr Piotr Majewski – Instytut Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Adam Sobieraj – Koordynator Projektów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego

Marek Staszczyk – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Polsce, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor WORD Toruń

Wioletta Szeliga – Kierownik Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

 

Smak podróży. Jedzenie, turystyka i kreowanie produktu

 

Moderator: dr hab. prof UMK Jarosław Dumanowski - Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Modelski – pisarz, publicysta kulinarny

 

Prelegenci:

 

Paweł Jaskanis - Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Karol Okrasa - restauracja Platter by Karol Okrasa w Warszawie

Andrzej Szumowski - Wiceprezes Zarządu WYBOROWA S.A., Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka

Paweł Tatara - restaurator, restauracja Monka w Toruniu

 

Działania społeczne jako rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makro

 

Moderator: Marta Wiśniewska

 

Prelegenci:

 

Waldemar Dąbrowski - założyciel Ośrodka Readaptacyjnego Mateusz w Toruniu

Marian Frąckiewicz - delegat krajowy Krajowej Rady Spółdzielczej, społecznik, były Przewodniczący i radny Rady Miasta Torunia

Monika Gotlibowska - Prezeska Fundacji AKTYWNA, przedsiębiorczyni

dr Tomasz Marcysiak – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Adrianna Płachetko - założycielka i Dyrektor Kreatywny marki PAVONADA, wolontariusz Hospicjum dla dzieci "Nadzieja"

Jakub Wiśniewski - społecznik miejski, rzecznik koła Polskiego Związku Filatelistów – okręg Toruń

Marek Żółtowski - Prezes Spółdzielni Kopernik w Toruniu

 

 

Menadżer 4.0 – edukacja, kompetencje, wyzwania

 

 

Moderator: Tomasz Gordon - wykładowca WSB, koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych "Akademia menedżera", autor książki "Nowa psychologia zarządzania"

 

Prelegenci:

 

Wojciech Kossut - psycholog biznesu, wieloletni praktyk zarządzania i konsolidacji rynku dużych i średnich przedsiębiorstw

Magdalena Smoczyńska - psycholog, Business Development Manager Passio Group

Marcin Tomczak - Dyrektor ds. Modelowania i Konstruowania Zabudowy Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz SA

Sylwia Pikul - współwłaścicielka firmy VIP Dystrybucja, organizatorka i prelegentka spotkań dla kobiet biznesu

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

zamknięcie cookie's ikona więcej informacji